535100 Románia, Tusnádfürdő Olt utca. 29
+40 754 51 91 42, +36-30-998-71-54
info@bokorvilla.hu (Az oldal fejlesztés alatt, Béta verzió)
Foglalj Most
Látnivalók és turistaútvonalak

Látnivalók és turistaútvonalak

Tusnádfürd? turistaösvényei

1. útvonal: Tusnádfürd? – Apor-bástya – Ludmilla-kilátó – Tusnádfürd?

A körút jelzése: piros pont
Menetid?: 50 perc-1óra
Az útvonal hossza: 1,5 km
Maximális szintkülönbség: 68 m

A legrövidebb, a legkönnyebb és az id?sebb korosztály számára is járható erdei sétány. A legels? kiépített turistaút Tusnádfürd?n.

A  turistaút  a fürd?telep központjából a turisztikai irodával átellenben lév? oldalról, a gépkocsi  parkoló szélér?l indul. apor_bástya2
Érinti az Olt szállót, majd a Vointa (Akarat) utcán végighaladva, bal kézr?l elhagyja a Mókus cukrászdát,  a  poliklinikát  (a  gyógyfürd?t  és  kezel?központot),  a  Mikes-  és  Apor-borvízforrásokat  és megérkezik az erd? szélére. Itt az utcának vége szakad. Helyét emelked?, kitaposott erdei ösvény váltja fel. Kb. 10 perc enyhe kapaszkodó után az eddig együtt haladó piros pont és piros keresztjelzések különválnak. Ez utóbbi a Szent Anna-tóhoz  vezet, míg a bel?le balra kiágazó pont jelzés a Szurdok-tet? oldalában vízszintesen folytatódik, széles erdei sétánnyá alakulva. 10 perc után megjelenik a kör alakú Apor-bástya (701 m magasságban). Az Apor-bástyától az út el?ször jobbra, majd balra kanyarodik, így kerülve ki egy id?szakos patakocska forrását. A többnyire száraz, er?sen lejt? völgyön  ösvény  fut le a fürd?telepre, a Csukás szálló mellé. Az Apor-bástyától 15-20 percjárásra  egy  kis tisztás következik két paddal. Innen tovább haladva nyugatra, 100 m után megérkezünk a Ludmilla-kilátóra. (725 m). A feny?k zöldjéb?l kivillan az Olt, valamint a Csukás  szállodák markáns épülete. A szemben lév? Nagy-Piliske és Sólyomk? szinte karnyújtásnyi közelben van. Visszafelé széles úton ereszkedünk alá a fürd?telepre. Az út egy tág kanyart ír le jobbra és a Csukás vendégl? közelében érkezik vissza az Akarat utcába, majd az Olt szállóhoz.

 2. útvonal: Tusnádfürd? – Csukás-tó – Sólyomk?

Jelzése: piros háromszög
Menetid?: 1-2 óra
Az út hossza: 2,5 km
Maximális szintkülönbség: 189 m

Ezt  az  útvonalat  jó  fizikai  kondícióval  rendelkez?  turistáknak  ajánljuk.  Szív-  és  tüd?betegek,  magas vérnyomással  küszköd?k,  ízületi  reumában  szenved?k  óvakodjanak  a  meger?ltetést?l.  Nem  ajánlott  a tériszonyban szenved?knek sem.

A turistaút ugyanattól a jelz?táblákkal ellátott nyírfától indul a központi gépkocsi parkolóból, mint  az  els? útvonal. Már a kezdetén átvág a katolikus templom oldalára, majd a f?úton halad Csík (É) feTusnadfurdo_Csukas_to_felulnezetlé. Kb. 170 m után a beton villanyoszlopokra festett jelzések a Gara (Állomás) és a Ciucas (Csukás) utcák találkozásához érkeznek, ahol balra kanyarodva a Csukás-tóhoz levezet? kövezett út mentén folytatódnak. Az út átmegy a fényjelz?s  sorompóval  ellátott  vasúti átjárón, majd  a  töltéssel  párhuzamosan  haladva elérkezik  az  Olt hídjához. (A sorompóval szemben lépcs?s sétány kapaszkodik fel a Csukás-tó melletti domboldalon, amely a katolikus templomnál csatlakozik az országútba.) Az Olt-hídon átmenve az út kettéválik.    A bal oldali az Univers-kempinghez és a mofettához vezet. A jobb oldali – a piros háromszöggel jelzett – erdei ösvénnyé alakul. Áthalad egy kis tisztáson, az erd? szélén elhagy néhány villát, és  felkapaszkodik a Holló -patak dombjának lábainál körbefutó erdei útig, amely a Carpitus  (Kárpitus) k?fejt?ig tart. A jelzések jobb felé mutatnak, és a fakitermel? úton 25 m után átvágnak a Holló-patak alig csordogáló erecskéjén. A patak bal oldalán az út igazi erdei ösvénnyé alakul, amely 18 szerpentinnel kapaszkodik egyre fentebb a Sólyomk? meredek oldalán. 25-30 perces kapaszkodó után ritkulni kezd a feny?erd?. Az utolsó kanyar egy k?szikla háta mögött, egy keskeny élen balra fordul. Ez a  Sólyomk? alacsonyabb déli kiszögellése. Kissé jobbra letérünk az ösvényr?l, és kb. 10 m után, óvatosan felkapaszkodva a törpe bükkfacsemeték között – hirtelen egy sziklatet?n találjuk magunkat. Lábunk el?tt, messze lenn az Olt. T?lünk balra szembeötlik a Sólyomk?. E rövid kitér? után visszatérve a piros háromszöggel jelzett ösvényre, a Sólyomk? oldalának déli karéjában, félkörívben  haladunk  tovább  még  3-4  percig,  amíg  a  szürke  sziklacsoporthoz  nem  érkezünk.  Ez  a Sólyomk?, amelynek csupasz tetején fakereszt áll, int? jelként a vakmer?knek! Alattunk szédít? 200 m -es mélység tátong. Innen látható teljes hosszában az Olt szurdoka, velünk szemben pedig a Csomád meredek sötétzöld oldala látható a Tacával, a Szurdokkal és a Vártet?vel együtt.

 3. útvonal: Tusnádfürd? – Szent Anna menedékház

Jelzése: piros kereszt a menedékházig, kék háromszög a Nagy-Csomádra
Menetid?: felfelé 3-3 1/2 h, lefelé 2-2 1/2 h
Az útvonal hossza: 6 km
Maximális szintkülönbség: 554 m

Legtöbb turista ezt a nyaktör? útvonalat választja a Szent Anna-tóhoz, nem tudva, hogy sokkal könnyebben járható és kevés energiát igénybevev? ösvények is vannak a környéken. Csak  igen jó fizikai kondícióval rendelkez?knek ajánlott. Télen nehezen járható, síkos út – fennáll a kéz- és lábtörés veszélye. Nyári túrázás idején is jobb, ha csak a Tusnádfürd?re való visszatérés esetén használjuk.

A Komlós-árok jobb oldalán piros kereszttel jelzett, 32 szerpentines turistaösvény kanyarog a  hegyen. szent-anna-to-romania2 A megszokott helyr?l indul, amely az egyes és kettes útvonal leírásánál szerepelt. Kezdetben együtt megy a piros pontjelzéssel, majd végighaladva az Akarat utcán (a fels? sétányon)  belép  az erd?be. Kb. 10 perc emelked? után a két jelzés elhagyja egymást. A jobb oldali  piros keresztes ösvény 3,2 km hosszú, sz?k kanyarokkal tarkított szerpentinút. Meredeken  emelkedik a Kis- és Nagy-Csomád közötti hegynyeregig, 1210 m magasságig, Tusnádfürd? 656 m-es szintjér?l. Az ösvény s?r? feny?, majd lomberd?ben vezet. A Csomád-nyereg közelében lév? kis tisztás az els? kellemes pihen?hely, ahol a Vártet?r?l feljöv? kék csíkkal jelzett turistaút csatlakozik a piros kereszttel jelzett úthoz.  A  tisztást elhagyva újból belépünk az erd?be, amely most már a két Csomád közötti  nyeregben majdnem vízszintesen halad. Pontosan a gerincen – a kráterperemen  –  bal  fel?l,  néhány  méterre  az  úttól  egy  vastag  bükkfán  jelz?tábla  figyelmeztet  a  kék háromszöggel  jelzett ösvényre, amely 30 perces rövid kitér?vel elvezet a Nagy-Csomád 1301 m magas csúcsára. A helyenként nehezen járható vadászösvény hatalmas k?tömbök között kígyózik a hegygerincen. Utolsó szakasza jól járható úttá szélesedik, majd hirtelen kapaszkodik fel a Csomádra egy bozótos, s?r? feny?erd?ben. Innen kijutva újból tágas, ritkás lombhullató erd? vesz körül. A csúcsmászás után visszatérve a piros keresztes ösvényre, utunk folyamatosan  ereszkedik alá, a Mohos-pusztájára, a Szent Anna-tó vízválasztóján megépült turistaházhoz  (1065) és a kempinghez. A ritkás erd? megpillanthatjuk a mélyen csillogó Szent Anna-tavat. Az erd?b?l kijutva el?ttünk kissé balra a Mohos-t?zegláp feny?strázsái sejtetik a mocsaras hely közelségét, amelyet körülölel a Mohos pusztája. Távolabb a láthatáron a Büdös-hegy látható. A  horizontot a Cecele kopasz teteje zárja le, amelyt?l balra (É) a Nyerges hosszú gerince  következik. Közvetlen el?ttünk, a Mohos mögött a Kokojzást, majd a t?le jobbra kanyarodó, alacsony Tóbércét.

4. útvonalak: Tusnádfürd? – Vártet? – Szent Anna menedékház – Tóbérce – Bükszád

Jelzése: kék csík; Vártet?höz kék pont
Menetid?: felfelé 4-5 h, lefelé 3 1/2-4 h
Az útvonal hossza: 14 km
Maximális szintkülönbség: 560 m
Jó fizikai er?nléttel bíróknak ajánlott. Télen-nyáron járható.

tusnad1 Tusnádfürd? központjából ugyanazon a helyr?l indul, mint az el?z?kben leírt útvonalak. A kék  csíkjelzés követi az országutat a polgármesteri hivatal felé. A piac és a benzinkút után elhagyja a m?utat és jobbra feltér a régi „5-ös kantin” irányába. A panzió (kantin) roskadozó,  elhagyott épülete el?tt jobbra fordul, és rátér az erd? szélén kezd?d? keskeny ösvényre, amely a Vár-Vápa-patak bal oldalán kapaszkodik felfelé a hatalmas  k?görgeteg  rendetlenül  szétszórt   sziklái  között.  Negyvenöt  perces  meredek  út  után,  több mellékösvény elhagyásával egy  újabb elágazás következik. Itt a bal oldali, a jelzett ág a helyes. Kb. 15 perces mászás után a Vártet? délkeleti vállához érkezünk, ahol széles út – a vár régi útja – kerül elénk. Itt ágazik el a kék csíkkal jelzett turistaösvényb?l balra a kék ponttal jelzett 4/a ösvény, amelyen 15 perc alatt a vár  területére  jutunk.  Visszafelé  a  vár  ösvényén  magunk  alatt  hagyjuk  a  Vártet?  délnyugati  meredek letörését. 15 perc alatt leereszkedünk a nyeregbe, ahol a kék  csíkjelzéssel ellátott ösvényen folytatjuk utunkat. 150 m után a vár útjába beletorkollik a balról feljöv? Tiszás-pataki út. Tovább, déli irányba, végig öreg feny?erd?ben haladunk a két Csomád nyerge felé. Az út, kezdetben a Vár-Vápa-patak jobb oldalán enyhén  felfelé  ível,  8-10  perc   után  átszeli  a  patakot,  és  délkelet  felé  kanyarodik.  A  hegyoldalon felkapaszkodó út egyre meredekebb lesz, legnehezebb szakaszát a Szurdok-tet? és a Nagy-Csomád között érve el. Néhány kanyar után a széles erd?l? út kiegyenesedik, és nagyon enyhe emelked?vel kibukkan a két Csomád közötti kis tisztáson, ahol a Tusnádfürd?r?l feljöv? piros kereszttel jelzett  ösvénnyel találkozik. Innen a két jelzés együtt halad a Szent Anna menedékházig. A  sátortáboron átkelve a Szent Anna-tó kráterének karéján gyönyör? bükkösben folytatjuk sétánkat egy széles, enyhén emelked? erdei sétányon.

15 perc után (1 km) kiérünk az erd? szélére, ahol 90°-os szögben jobbra kanyarodunk. Itt,  a  Tóbércén csodálatos panoráma tárul elénk. Délen, messze lenn magunk el?tt látjuk a Bükszádi-medencét, a falut, a Bálványosfürd?re vezet? országutat, balról (K) a  Bodoki-hegység egész vonulatát, jobbról (Ny) az Olt mélyen  bevágódott  völgyét  a   Nagy-Murgó  (1015  m)  impozáns,  kerek  kúpja  határolja,  déli  lejt?i összekapcsolódnak   a   Baróti-hegységgel.   15-20   perces   sétánk   alkalmával   a   Szent   Anna-tó   déli kráterperemén haladva megtekinthetjük a Háromszéki tájat. Ekkor az utat elnyeli az erd?, amely el?bb egy kisebb pontra kapaszkodik fel, majd a kráterperem egy pici tisztása következik. Ide jön fel a bükszádi Unio- motelt?l induló kék kereszttel jelzett út is. A tisztásról derékszögben balra (D) befordulunk az erd?be, ahol utunk er?sen lejtve ereszkedik alá az Alsó- és Felso-tó-patakok vízmosásokkal szabdalt forrásvidékére. 20 perc után  elhagyjuk az erd?t,  és  az  Alsótó-patak jobb oldalán, nyílt, legel?s  helyen folytatjuk utunkat Bükszádra. Az itt található csordakutat vizéb?l nem tanácsos inni. Megkerülve keletr?l és délr?l a Disznyó- fürd? kerek dombját félórányi járásra van a Bugyogó-forrás. Az úton tovább haladva rövidesen Bükszádra érkezünk. Tovább a falu f?utcáján haladunk, míg a brassó-csíkszeredai országút keresztez?désénél véget ér a jelzett turistaút.

5. útvonal: Vargyas -patak – Mohos puszta – Szent Anna menedékház

Jelzése: sárga háromszög
Menetid?: felfelé 2 h, lefelé 1 1/2 h
Maximális szintkülönbség: 420 m
Az út hossza: 5,5 km
Télen-nyáron kellemes, veszélytelen, bármely korosztály számára könnyen járható út.

Tusnádfürd? végét?l 1,25 km távolságra Csíkszereda felé, az országúttól jobbra kitér egy nyárfasorral szegélyezett erdei út, a Vargyas-patak útja (a Trazmar benzinkút mellett lév? villával szemben). Els? szakasza gépkocsival is járható. A Vargyas-patak bal partjával párhuzamosan haladó út 1,2 km után egy meredek kett?s kanyarral átmegy a patak jobb oldalára. Bel?le ágazik ki újabb 750-800 m után, balra – az a Nagy-Haramot övez? erdei út, amely a Mohosból ered? Veres-patak szurdokában ér véget.  A két út találkozásától kezdve a jobbra (el?re) men?, a sárga háromszöggel jelzett, 250 m után egy kis tisztáson ér véget. A füves tér jobb szélén zöldre festett gerendákból összerótt vadászles áll. A gépkocsival érkez? turisták itt elhagyhatják a járm?vet. Az út további része a leshelyt?l balra, felfelé tart a sötét nyirkos feny?erd?ben a Mohos-csúcs és a F?-Haram nyugati oldalán, minMohosdvégig megmaradva a Vargyas-patak jobb partján. Ennek az útszakasznak a kezdetét?l kb. 50 m-re az út bal oldalán a mart alatt kicsi, sárgás borvízforrás található. Nem ajánlatos bel?le inni. A vadászlest?l indulva kb. 15 perc után egy hosszúkás tisztásra érkezünk, amelyen áthaladva újból fölénk emelkedik a feny?erd?. 15 perc emelked? után egy másik tisztásra érünk, ahol gyakran találkozunk legelész? ?zekkel vagy szarvasokkal. A feny?erd? nemsokára véget ér, helyét világos, szell?s bükkös váltja fel. Közben jobbra és balra kisebb utak és ösvények keresztezik utunkat, de ezeket nem vesszük figyelembe. A jelzett ösvényt követve addig kapaszkodunk fölfelé, amíg a Mohos-cs%