535100 Románia, Tusnádfürdő Olt utca. 29
+40 754 51 91 42, +36-30-998-71-54
info@bokorvilla.hu (Az oldal fejlesztés alatt, Béta verzió)
Foglalj Most
Látnivalók és turistaútvonalak

Látnivalók és turistaútvonalak

Tusnádfürdő turistaösvényei

1. útvonal: Tusnádfürdő – Apor-bástya – Ludmilla-kilátó – Tusnádfürdő

A körút jelzése: piros pont
Menetidő: 50 perc-1óra
Az útvonal hossza: 1,5 km
Maximális szintkülönbség: 68 m

A legrövidebb, a legkönnyebb és az idősebb korosztály számára is járható erdei sétány. A legelső kiépített turistaút Tusnádfürdőn.

A  turistaút  a fürdőtelep központjából a turisztikai irodával átellenben lévő oldalról, a gépkocsi  parkoló széléről indul. apor_bástya2
Érinti az Olt szállót, majd a Vointa (Akarat) utcán végighaladva, bal kézről elhagyja a Mókus cukrászdát,  a  poliklinikát  (a  gyógyfürdőt  és  kezelőközpontot),  a  Mikes-  és  Apor-borvízforrásokat  és megérkezik az erdő szélére. Itt az utcának vége szakad. Helyét emelkedő, kitaposott erdei ösvény váltja fel. Kb. 10 perc enyhe kapaszkodó után az eddig együtt haladó piros pont és piros keresztjelzések különválnak. Ez utóbbi a Szent Anna-tóhoz  vezet, míg a belőle balra kiágazó pont jelzés a Szurdok-tető oldalában vízszintesen folytatódik, széles erdei sétánnyá alakulva. 10 perc után megjelenik a kör alakú Apor-bástya (701 m magasságban). Az Apor-bástyától az út először jobbra, majd balra kanyarodik, így kerülve ki egy időszakos patakocska forrását. A többnyire száraz, erősen lejtő völgyön  ösvény  fut le a fürdőtelepre, a Csukás szálló mellé. Az Apor-bástyától 15-20 percjárásra  egy  kis tisztás következik két paddal. Innen tovább haladva nyugatra, 100 m után megérkezünk a Ludmilla-kilátóra. (725 m). A fenyők zöldjéből kivillan az Olt, valamint a Csukás  szállodák markáns épülete. A szemben lévő Nagy-Piliske és Sólyomkő szinte karnyújtásnyi közelben van. Visszafelé széles úton ereszkedünk alá a fürdőtelepre. Az út egy tág kanyart ír le jobbra és a Csukás vendéglő közelében érkezik vissza az Akarat utcába, majd az Olt szállóhoz.

 2. útvonal: Tusnádfürdő – Csukás-tó – Sólyomkő

Jelzése: piros háromszög
Menetidő: 1-2 óra
Az út hossza: 2,5 km
Maximális szintkülönbség: 189 m

Ezt  az  útvonalat  jó  fizikai  kondícióval  rendelkező  turistáknak  ajánljuk.  Szív-  és  tüdőbetegek,  magas vérnyomással  küszködők,  ízületi  reumában  szenvedők  óvakodjanak  a  megerőltetéstől.  Nem  ajánlott  a tériszonyban szenvedőknek sem.

A turistaút ugyanattól a jelzőtáblákkal ellátott nyírfától indul a központi gépkocsi parkolóból, mint  az  első útvonal. Már a kezdetén átvág a katolikus templom oldalára, majd a főúton halad Csík (É) feTusnadfurdo_Csukas_to_felulnezetlé. Kb. 170 m után a beton villanyoszlopokra festett jelzések a Gara (Állomás) és a Ciucas (Csukás) utcák találkozásához érkeznek, ahol balra kanyarodva a Csukás-tóhoz levezető kövezett út mentén folytatódnak. Az út átmegy a fényjelzős  sorompóval  ellátott  vasúti átjárón, majd  a  töltéssel  párhuzamosan  haladva elérkezik  az  Olt hídjához. (A sorompóval szemben lépcsős sétány kapaszkodik fel a Csukás-tó melletti domboldalon, amely a katolikus templomnál csatlakozik az országútba.) Az Olt-hídon átmenve az út kettéválik.    A bal oldali az Univers-kempinghez és a mofettához vezet. A jobb oldali – a piros háromszöggel jelzett – erdei ösvénnyé alakul. Áthalad egy kis tisztáson, az erdő szélén elhagy néhány villát, és  felkapaszkodik a Holló -patak dombjának lábainál körbefutó erdei útig, amely a Carpitus  (Kárpitus) kőfejtőig tart. A jelzések jobb felé mutatnak, és a fakitermelő úton 25 m után átvágnak a Holló-patak alig csordogáló erecskéjén. A patak bal oldalán az út igazi erdei ösvénnyé alakul, amely 18 szerpentinnel kapaszkodik egyre fentebb a Sólyomkő meredek oldalán. 25-30 perces kapaszkodó után ritkulni kezd a fenyőerdő. Az utolsó kanyar egy kőszikla háta mögött, egy keskeny élen balra fordul. Ez a  Sólyomkő alacsonyabb déli kiszögellése. Kissé jobbra letérünk az ösvényről, és kb. 10 m után, óvatosan felkapaszkodva a törpe bükkfacsemeték között – hirtelen egy sziklatetőn találjuk magunkat. Lábunk előtt, messze lenn az Olt. Tőlünk balra szembeötlik a Sólyomkő. E rövid kitérő után visszatérve a piros háromszöggel jelzett ösvényre, a Sólyomkő oldalának déli karéjában, félkörívben  haladunk  tovább  még  3-4  percig,  amíg  a  szürke  sziklacsoporthoz  nem  érkezünk.  Ez  a Sólyomkő, amelynek csupasz tetején fakereszt áll, intő jelként a vakmerőknek! Alattunk szédítő 200 m -es mélység tátong. Innen látható teljes hosszában az Olt szurdoka, velünk szemben pedig a Csomád meredek sötétzöld oldala látható a Tacával, a Szurdokkal és a Vártetővel együtt.

 3. útvonal: Tusnádfürdő – Szent Anna menedékház

Jelzése: piros kereszt a menedékházig, kék háromszög a Nagy-Csomádra
Menetidő: felfelé 3-3 1/2 h, lefelé 2-2 1/2 h
Az útvonal hossza: 6 km
Maximális szintkülönbség: 554 m

Legtöbb turista ezt a nyaktörő útvonalat választja a Szent Anna-tóhoz, nem tudva, hogy sokkal könnyebben járható és kevés energiát igénybevevő ösvények is vannak a környéken. Csak  igen jó fizikai kondícióval rendelkezőknek ajánlott. Télen nehezen járható, síkos út – fennáll a kéz- és lábtörés veszélye. Nyári túrázás idején is jobb, ha csak a Tusnádfürdőre való visszatérés esetén használjuk.

A Komlós-árok jobb oldalán piros kereszttel jelzett, 32 szerpentines turistaösvény kanyarog a  hegyen. szent-anna-to-romania2 A megszokott helyről indul, amely az egyes és kettes útvonal leírásánál szerepelt. Kezdetben együtt megy a piros pontjelzéssel, majd végighaladva az Akarat utcán (a felső sétányon)  belép  az erdőbe. Kb. 10 perc emelkedő után a két jelzés elhagyja egymást. A jobb oldali  piros keresztes ösvény 3,2 km hosszú, szűk kanyarokkal tarkított szerpentinút. Meredeken  emelkedik a Kis- és Nagy-Csomád közötti hegynyeregig, 1210 m magasságig, Tusnádfürdő 656 m-es szintjéről. Az ösvény sűrű fenyő, majd lomberdőben vezet. A Csomád-nyereg közelében lévő kis tisztás az első kellemes pihenőhely, ahol a Vártetőről feljövő kék csíkkal jelzett turistaút csatlakozik a piros kereszttel jelzett úthoz.  A  tisztást elhagyva újból belépünk az erdőbe, amely most már a két Csomád közötti  nyeregben majdnem vízszintesen halad. Pontosan a gerincen – a kráterperemen  –  bal  felől,  néhány  méterre  az  úttól  egy  vastag  bükkfán  jelzőtábla  figyelmeztet  a  kék háromszöggel  jelzett ösvényre, amely 30 perces rövid kitérővel elvezet a Nagy-Csomád 1301 m magas csúcsára. A helyenként nehezen járható vadászösvény hatalmas kőtömbök között kígyózik a hegygerincen. Utolsó szakasza jól járható úttá szélesedik, majd hirtelen kapaszkodik fel a Csomádra egy bozótos, sűrű fenyőerdőben. Innen kijutva újból tágas, ritkás lombhullató erdő vesz körül. A csúcsmászás után visszatérve a piros keresztes ösvényre, utunk folyamatosan  ereszkedik alá, a Mohos-pusztájára, a Szent Anna-tó vízválasztóján megépült turistaházhoz  (1065) és a kempinghez. A ritkás erdő megpillanthatjuk a mélyen csillogó Szent Anna-tavat. Az erdőből kijutva előttünk kissé balra a Mohos-tőzegláp fenyőstrázsái sejtetik a mocsaras hely közelségét, amelyet körülölel a Mohos pusztája. Távolabb a láthatáron a Büdös-hegy látható. A  horizontot a Cecele kopasz teteje zárja le, amelytől balra (É) a Nyerges hosszú gerince  következik. Közvetlen előttünk, a Mohos mögött a Kokojzást, majd a tőle jobbra kanyarodó, alacsony Tóbércét.

4. útvonalak: Tusnádfürdő – Vártető – Szent Anna menedékház – Tóbérce – Bükszád

Jelzése: kék csík; Vártetőhöz kék pont
Menetidő: felfelé 4-5 h, lefelé 3 1/2-4 h
Az útvonal hossza: 14 km
Maximális szintkülönbség: 560 m
Jó fizikai erőnléttel bíróknak ajánlott. Télen-nyáron járható.

tusnad1 Tusnádfürdő központjából ugyanazon a helyről indul, mint az előzőkben leírt útvonalak. A kék  csíkjelzés követi az országutat a polgármesteri hivatal felé. A piac és a benzinkút után elhagyja a műutat és jobbra feltér a régi “5-ös kantin” irányába. A panzió (kantin) roskadozó,  elhagyott épülete előtt jobbra fordul, és rátér az erdő szélén kezdődő keskeny ösvényre, amely a Vár-Vápa-patak bal oldalán kapaszkodik felfelé a hatalmas  kőgörgeteg  rendetlenül  szétszórt   sziklái  között.  Negyvenöt  perces  meredek  út  után,  több mellékösvény elhagyásával egy  újabb elágazás következik. Itt a bal oldali, a jelzett ág a helyes. Kb. 15 perces mászás után a Vártető délkeleti vállához érkezünk, ahol széles út – a vár régi útja – kerül elénk. Itt ágazik el a kék csíkkal jelzett turistaösvényből balra a kék ponttal jelzett 4/a ösvény, amelyen 15 perc alatt a vár  területére  jutunk.  Visszafelé  a  vár  ösvényén  magunk  alatt  hagyjuk  a  Vártető  délnyugati  meredek letörését. 15 perc alatt leereszkedünk a nyeregbe, ahol a kék  csíkjelzéssel ellátott ösvényen folytatjuk utunkat. 150 m után a vár útjába beletorkollik a balról feljövő Tiszás-pataki út. Tovább, déli irányba, végig öreg fenyőerdőben haladunk a két Csomád nyerge felé. Az út, kezdetben a Vár-Vápa-patak jobb oldalán enyhén  felfelé  ível,  8-10  perc   után  átszeli  a  patakot,  és  délkelet  felé  kanyarodik.  A  hegyoldalon felkapaszkodó út egyre meredekebb lesz, legnehezebb szakaszát a Szurdok-tető és a Nagy-Csomád között érve el. Néhány kanyar után a széles erdőlő út kiegyenesedik, és nagyon enyhe emelkedővel kibukkan a két Csomád közötti kis tisztáson, ahol a Tusnádfürdőről feljövő piros kereszttel jelzett  ösvénnyel találkozik. Innen a két jelzés együtt halad a Szent Anna menedékházig. A  sátortáboron átkelve a Szent Anna-tó kráterének karéján gyönyörű bükkösben folytatjuk sétánkat egy széles, enyhén emelkedő erdei sétányon.

15 perc után (1 km) kiérünk az erdő szélére, ahol 90°-os szögben jobbra kanyarodunk. Itt,  a  Tóbércén csodálatos panoráma tárul elénk. Délen, messze lenn magunk előtt látjuk a Bükszádi-medencét, a falut, a Bálványosfürdőre vezető országutat, balról (K) a  Bodoki-hegység egész vonulatát, jobbról (Ny) az Olt mélyen  bevágódott  völgyét  a   Nagy-Murgó  (1015  m)  impozáns,  kerek  kúpja  határolja,  déli  lejtői összekapcsolódnak   a   Baróti-hegységgel.   15-20   perces   sétánk   alkalmával   a   Szent   Anna-tó   déli kráterperemén haladva megtekinthetjük a Háromszéki tájat. Ekkor az utat elnyeli az erdő, amely előbb egy kisebb pontra kapaszkodik fel, majd a kráterperem egy pici tisztása következik. Ide jön fel a bükszádi Unio- moteltől induló kék kereszttel jelzett út is. A tisztásról derékszögben balra (D) befordulunk az erdőbe, ahol utunk erősen lejtve ereszkedik alá az Alsó- és Felso-tó-patakok vízmosásokkal szabdalt forrásvidékére. 20 perc után  elhagyjuk az erdőt,  és  az  Alsótó-patak jobb oldalán, nyílt, legelős  helyen folytatjuk utunkat Bükszádra. Az itt található csordakutat vizéből nem tanácsos inni. Megkerülve keletről és délről a Disznyó- fürdő kerek dombját félórányi járásra van a Bugyogó-forrás. Az úton tovább haladva rövidesen Bükszádra érkezünk. Tovább a falu főutcáján haladunk, míg a brassó-csíkszeredai országút kereszteződésénél véget ér a jelzett turistaút.

5. útvonal: Vargyas -patak – Mohos puszta – Szent Anna menedékház

Jelzése: sárga háromszög
Menetidő: felfelé 2 h, lefelé 1 1/2 h
Maximális szintkülönbség: 420 m
Az út hossza: 5,5 km
Télen-nyáron kellemes, veszélytelen, bármely korosztály számára könnyen járható út.

Tusnádfürdő végétől 1,25 km távolságra Csíkszereda felé, az országúttól jobbra kitér egy nyárfasorral szegélyezett erdei út, a Vargyas-patak útja (a Trazmar benzinkút mellett lévő villával szemben). Első szakasza gépkocsival is járható. A Vargyas-patak bal partjával párhuzamosan haladó út 1,2 km után egy meredek kettős kanyarral átmegy a patak jobb oldalára. Belőle ágazik ki újabb 750-800 m után, balra – az a Nagy-Haramot övező erdei út, amely a Mohosból eredő Veres-patak szurdokában ér véget.  A két út találkozásától kezdve a jobbra (előre) menő, a sárga háromszöggel jelzett, 250 m után egy kis tisztáson ér véget. A füves tér jobb szélén zöldre festett gerendákból összerótt vadászles áll. A gépkocsival érkező turisták itt elhagyhatják a járművet. Az út további része a leshelytől balra, felfelé tart a sötét nyirkos fenyőerdőben a Mohos-csúcs és a Fű-Haram nyugati oldalán, minMohosdvégig megmaradva a Vargyas-patak jobb partján. Ennek az útszakasznak a kezdetétől kb. 50 m-re az út bal oldalán a mart alatt kicsi, sárgás borvízforrás található. Nem ajánlatos belőle inni. A vadászlestől indulva kb. 15 perc után egy hosszúkás tisztásra érkezünk, amelyen áthaladva újból fölénk emelkedik a fenyőerdő. 15 perc emelkedő után egy másik tisztásra érünk, ahol gyakran találkozunk legelésző őzekkel vagy szarvasokkal. A fenyőerdő nemsokára véget ér, helyét világos, szellős bükkös váltja fel. Közben jobbra és balra kisebb utak és ösvények keresztezik utunkat, de ezeket nem vesszük figyelembe. A jelzett ösvényt követve addig kapaszkodunk fölfelé, amíg a Mohos-cs%